អំពី PSOD
ចូលទៅកាន់ Email
វីដេអូរ
បណ្តុំរូបភាព
ចំនួនអ្នកទស្សនា
 
ចែករំលែក
 
 
ទំនាក់ទំនង
 

លោកស្រីហានី ហ្វីយា ប្រធានអង្គការ

ទូរស័ព្ទដៃ ០១២ ៤៤០៨០៨
ទូរស័ព្ទលើតុ ០៤២ ៩៤១៦៧០ 

psodfiya@gmail.com / fiyapsad@gmail.com

ផ្ទះលេខ១២៦E1 ផ្លូវព្រះមុនីរង្ស ភូមិជ្រោយថ្ម សង្កាត់បឹងកុក ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម។
ផ្ញើសារមកយើងខ្មុំ
* កន្លែងចាំបាច់ត្រូវបំពេញ
ប្រធានបទ *
ឈ្មោះពេញ *
សារអេឡិចត្រូនិច *
ទូរសព្ទ័ #
អាស័យដ្ឋាន
អត្តន័យសារ *
លេខកូដសំងាត *
ផែនទី

View Template sale in a larger map